Komisja Europejska zainicjowała 11 nowych partnerstw z organizacjami i przedstawicielami przemysłu europejskiego w celu przezwyciężenia wyzwań związanych z klimatem i zrównoważonym rozwojem. Listę tych podmiotów uzupełnia Waterborne Technology Platform, którego członkiem jest PRS. 24 czerwca 2021r. w ramach European Research and Innovation Days podpisane zostaną porozumienia mające pobudzić inwestycje w badania i innowacje służące uczynieniu państw UE pierwszą gospodarką neutralną dla klimatu.

- Jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeń i wiedzy z innymi partnerami skupionymi w inicjatywach służących bezpieczeństwu ludzi i ochrony środowiska naturalnego. W tym celu w Pionie Naukowo-Badawczym PRS podejmujemy szereg prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które znajdują zastosowanie w szeroko rozumianej branży żeglugowej. Podpisane porozumienie między Waterborne TP a Komisją Europejską z pewnością przysłuży się poszerzeniu horyzontów naszych działań - podkreśla dyrektor dr Monika Warmowska-Gadzińska.

Wyzwanie służące wyeliminowaniu emisji gazów cieplarnianych, innych zanieczyszczeń powietrza, a także zanieczyszczeń do wody wymaga przełomowych rozwiązań oraz skoordynowanego i jednolitego podejścia. Połączenie i utrzymanie zróżnicowanego sektora transportu wodnego wymaga długoterminowej wizji i strategii.
Zgodnie z celami bliźniaczej, zielonej i cyfrowej transformacji zawarte partnerstwa zrealizują ambicje UE na następną tzw. europejską dekadę cyfrową. Na finansowanie prac naukowo-badawczych realizowanych w ramach podpisanych porozumień, przeznaczono ponad 8 mld euro z programu Horyzont Europa, nowego unijnego planu rozwoju badań i innowacji na lata 2021-2027. Całkowite szacowane koszty podejmowanych inicjatyw przekroczą 22 mld euro.