Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków informuje o wynikach 32. sesji Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej, które odbywało się w dniach od 6 do 15 grudnia 2021 r. Podczas sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 9/2021, którego treść znajdą Państwo tutaj.