W dniach od 4 do 8 października br. w formie zdalnej odbyła się 104. sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego IMO (MSC), w której uczestniczyła delegacja polska.

Z ramienia PRS S.A. w MSC 104 udział wzięli:

  • adw. Aleksandra Lubowska - Zastępca Kierownika Ośrodka ds. IMO, Przewodnicząca Sekcji ds. MSC
  • mgr inż. Wojciech Kozyro - Zastępca Dyrektora Pionu Okrętowego PRS
  • mgr Hanna Słąba - Specjalista Ośrodka ds. IMO, Sekretarz Sekcji ds. MSC

Na sesji podjęto szereg zagadnień przedstawionych w Biuletynie Ośrodka ds. IMO nr 6/2021, którego treść znajdą Państwo tutaj.