Stacjonarnymi obiektami pływającymi nazywamy obiekty pełniące funkcję mieszkalną, gastronomiczną, usługową itp., które funkcjonują w środowisku wodnym, jednak na stałe przycumowane są do nabrzeża.

Nasza wyspecjalizowana kadra zajmuje się ich szeroko pojętymi nadzorami, obejmującymi wykonywanie przeglądów i inspekcji oraz rozpatrywanie dokumentacji technicznej. Na podstawie pozytywnego wyniku przeglądu wystawiamy Orzeczenia techniczne o zdatności do pływania.

PRS zdobywał doświadczenia w zakresie jednostek pływających od 1936 roku, czyli od momentu swojego powstania. Przez wiele dziesięcioleci gromadził doświadczenia, a na ich podstawie tworzył i rozwijał własne Przepisy. Doświadczenia PRS z obszaru budownictwa lądowego gromadzone są od około 30 lat tj. od czasu, gdy zaczął funkcjonować w firmie Pion Nadzorów Przemysłowych. Wiedza i praktyka z tych dwóch obszarów zaowocowały udziałem PRS w wielu projektach budowy stacjonarnych obiektów pływających.

Bazując na dotychczasowych wieloletnich doświadczeniach z przeprowadzanych nadzorów, PRS opracował własną publikację o nazwie Przepisy Klasyfikacji i Budowy Stacjonarnych Obiektów Pływających mającą na celu m.in. określenie wymagań technicznych oraz formalnych dla projektowania, budowy i eksploatacji takich obiektów. Publikacja jest dostępna od 1 października 2020 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią dostępną tutaj.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Pionem Nadzorów Przemysłowych - dp@prs.pl