26 marca 2021r podczas konferencji naukowej „Q doskonałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu” przedstawiciele PRS S.A., Michał Chudziński i Beata Krasoń, zaprezentowali założenia przyświecające opracowaniu autorskiego programu - Standardu PRS.

Głównym celem wystąpienia było przedstawienie istoty Standardu w kontekście znaczenia zagadnienia standaryzacji podczas pandemii COVID-19.
W prelekcji podkreślone zostało znaczenie unifikacji w czasie pandemii dla przedsiębiorstw i organizacji różnego typu, a także nakreślona została rola zarządzania ciągłością działania w aspekcie wdrożenia i certyfikacji na zgodność z normą ISO 22301. Ze względu na to, iż norma dotycząca zarządzania ciągłością działania nie cieszy się zbyt dużą popularnością, zaprezentowano przyczyny i ideę stworzenia Standardu PRS „Protection-Reliability-Safety”. Omówiono również wymagania Standardu, na który składa się kilka obszarów podlegających przeglądowi w czasie wizyty oceniającej. Należą do nich m.in.: zarządzanie, polityka jakości, zasoby, strategia działania, komunikacja, monitorowanie i analiza danych oraz przegląd działań wdrożonych przez organizację.
Podkreślono, że dzięki wytycznym zawartym w Standardzie PRS, jak również poprzez równoległe dostosowanie się do innych koniecznych wymagań lokalnych, krajowych i międzynarodowych, zarządzający organizacją otrzymują skuteczne narzędzie do nadzorowania, monitorowania, ciągłego doskonalenia i zachowania, np. bezpieczeństwa pacjenta, klienta, petenta i innych stron zainteresowanych, w tym pracownika. Co ważne, Standard PRS ma zastosowanie w każdej organizacji bez wzglądu na branżę, strukturę i wielkość, a certyfikat PRS potwierdza stosowanie zasad postępowania minimalizujących ryzyko zakażeń ijest rekomendowany do wdrażania przez podmioty lecznicze.

Wystąpienie PRS było jedną z dziesięciu wypowiedzi, które zostały zaprezentowane podczas konferencji naukowej, zorganizowanej przez Radę Naczelną NOT w Gdańsku. Abstrakty wszystkich prezentacji są do pobrania tutaj.