22 czerwca br. odbędzie się kolejna, szósta już, edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa. Wydarzenie, którego organizatorami są Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i Zarząd Targów Warszawskich, wyróżnia dbałość o wysoką wartość merytoryczną dyskusji. Uczestniczy w niej bowiem wielu ekspertów i specjalistów reprezentujących liczne podmioty zainteresowane omawianymi zagadnieniami.

W Forum weźmie udział PRS, który od 60 lat współpracuje z Marynarką Wojenną, a  obecnie prowadzi nadzór nad projektowaniem i budową jednostek dla morskich sił zbrojnych, która rozwija się w oparciu o wieloletni Plan Modernizacji Technicznej.

W trakcie dwóch sesji uczestnicy wydarzenia będą debatować na temat programu odnowienia floty Marynarki Wojennej RP, a także rozwiązań i bezpieczeństwa morskiej infrastruktury krytycznej. W pierwszej sesji głos zabierze dyrektor Pionu Okrętowego Grzegorz Pettke, który wystąpi z prezentacją pt. „PRS w służbie bezpieczeństwa nowych okrętów MW RP. Doświadczenie i przyszłość.”

Więcej informacji o wydarzeniu i jego program na stronie: https://fbm.ztw.pl/