Wystawa z okazji 85-lecia Polskiego Rejestru Statków, udostępniona na Darze Pomorza w Gdyni, została oficjalnie zamknięta. Była dostępna dla zwiedzających statek-muzeum od 16 lipca do 29 października br. Cumujący przy gdyńskim Skwerze Kościuszki Dar Pomorza odwiedziło w tym okresie ok. 56 tysięcy osób. Taka frekwencja zwiedzających cieszy, tym bardziej, że była to pierwsza taka okazja do szczegółowego poznania historii polskiego klasyfikatora. Na wystawie wspomnieliśmy zasłużonych pracowników PRS, przybliżyliśmy działalność instytucji na arenie międzynarodowej, zaprezentowaliśmy, w formie eksponatów, narzędzia pomiarowe wykorzystywane niegdyś przez inspektorów oraz historyczne publikacje i przepisy, a także opisaliśmy najważniejsze żaglowce pływające pod naszym nadzorem.

Dziękujemy Narodowemu Muzeum Morskiemu za współpracę i udostępnienie powierzchni. Wierzymy, że nasza czasowa wystawa wzbogaciła ofertę Daru Pomorza i zachęciła więcej osób do odwiedzenia statku-muzeum. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie merytoryczne i wizualne ekspozycji.

Choć nasz jubileuszowy rok zbliża się ku końcowi, to jego hasło przewodnie pozostaje z nami – nadal utrzymujemy Kurs obrany na Innowacje!