Certyfikacja Morskich Farm Wiatrowych (MFW) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej to kolejny ważny temat poruszany w salach wykładowych Politechniki Gdańskiej. Sławomir Bałdyga, Zastępca Dyrektora Pionu Nadzorów Przemysłowych wygłosił wykład, w trakcie którego omówił zagadnienia związane z certyfikacją od definicji, jej rodzajów, źródeł wymagań, po jej korzyści oraz zakres. Przedstawione zostały fazy projektu MFW oraz udział PRS jako ważnego i aktywnego ogniwa „Local Supply Chain”.

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej we współpracy oraz pod patronatem Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej uruchomił w roku akademickim 2021/2022 po raz kolejny studia podyplomowe na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa. Słuchacze studiów mają możliwość zdobycia lub poszerzenia wiedzy o najprężniej rozwijającej się na świecie technologii pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, jaką jest morska energetyka wiatrowa. Intensywny rozwój tego rynku i planowana budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku wymagają przygotowania profesjonalnej kadry na potrzeby tak dużego i ważnego projektu.

Polski Rejestr Statków jako wyspecjalizowany podmiot branży offshore, a także posiadający doświadczenie oraz wykwalifikowaną kadrę, przygotowany jest do realizacji zadań w obszarze Morskich Farm Wiatrowych. PRS jest aktywnym uczestnikiem wydarzeń skupiających się na wyzwaniach związanych z energią mającą płynąć z Morskich Farm Wiatrowych. Włączamy się w liczne projekty i rozmowy służące realizacji tych niezwykle istotnych dla Polski projektów. Realizujemy tym samym naszą misję dbania o bezpieczeństwo ludzi oraz środowiska naturalnego, bowiem energia pochodząca z nadbałtyckiego wiatru z pewnością przysłuży się do zmniejszenia śladu węglowego oraz rozwój nowej gałęzi przemysłu offshore w Polsce. W związku z trwającymi intensywnymi przygotowaniami inwestycyjnymi w MEW, nie zapominamy o potrzebie zaangażowania jak najliczniej polskiego kapitału. Przygotowaliśmy m.in. raport wskazujący potencjał rodzimego przemysłu stoczniowego i operacyjnego do rozwoju energetyki wiatrowej na morzu. Raport był przyczynkiem do podpisania listu intencyjnego przez 6 wiodących podmiotów z branży morskiej, które zadeklarowały gotowość współpracy oraz chęć wzajemnego wspierania zaangażowania w rozwój polskiej morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Pełną jego treść znajdą Państwo tutaj.

W wyniku prowadzenia własnych prac badawczo-rozwojowych, a także wykorzystując doświadczenia partnerów biznesowych pełniących różne funkcje w łańcuchu dostaw na rzecz MFW, PRS opracował Publikację nr 130/P Morskie Farmy Wiatrowe - zbiór wymagań technicznych dotyczących (MFW). Publikacja obejmuje cały cykl życia Morskich Farm Wiatrowych – od przygotowania inwestycji, poprzez projektowanie, prefabrykację, transport i instalację, rozruch i eksploatację, do wycofania z eksploatacji i zagospodarowania odpadów. Jest w szczególności adresowana do inwestorów, wykonawców, producentów materiałów, wyrobów i urządzeń, a także dostawców usług na rzecz MFW. Została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Techniczną PRS – ciało doradcze, w skład którego wchodzą przedstawiciele niezależnych od PRS instytucji naukowych, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw branżowych. Dostęp do Publikacji tutaj.

 

Sławomir Bałdyga

Z morzem zawodowo związany od 1995 r., absolwent Akademii Morskiej w Gdyni, 7 lat jako Asystent na tej samej uczelni (geometria wykreślna, CAD, wytrzymałość, laboratoria, projektowanie,…). Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa. Audytor systemów jakości i bezpieczeństwa.
Certyfikowany Instruktor (wg STCW’95) z wieloletnią praktyką: WSM Gdynia, OTC Gdynia, ABS Academy, ITC, DSME, SHI. Świadectwo II Oficera Mechanika z wieloletnią praktyką pracy na morzach i oceanach (offshore i marine), 9 letnie doświadczenie jako Offshore Lead Surveyor oraz członek Safety Improvement Team (SIT) w towarzystwie klasyfikacyjnym American Bureau of Shipping (ABS) głównie w Korei Południowej, Japonii, Singapurze, Polsce, USA oraz Wietnamie w największych stoczniach świata. Współpracował z: Samsung Heavy Industry (SHI), Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Hyundai heavy Industry (HHI), Maersk, Maersk Drilling, United States Coast Guard, Shell, Chevron, Seadrill, Oderbreht, Sonangol, Pacific Drilling, Vantage, Liberty Maritime, Petronas, Maran Gas, Maran Tankers, Gaslog, Petroserv, Ensco, NOV, Aker Solutions, MHWirth, Lotos Petrobaltic, Lotos Service, PERN, OLPP, CAL Energy, MEVO, Gaz-System, SEA, PGE, ORLEN, OUG, PSE, Zarząd Port Gdańsk, Zarząd Port Gdynia, PTMEW, PSEW, Gusto, Konsberg and SeaJacks. Od 2017 r. związany z Polskim Rejestrem Statków S.A. (PRS S.A.) w obszarach offshore wind, OZE, wodór, offshore gaz i ropa, morskie rurociągi, przemysł, budownictwo, ocena ryzyka, dialog techniczny, doradztwo, opiniowanie projektów dyrektyw Unii Europejskiej, Ustaw oraz Rozporządzeń RP, współpraca z administracjami rządowymi, samorządowymi, morskimi, górniczymi oraz uczelniami wyższymi. Czynny członek PTMEW, PSEW, Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku biorący udział w pracach grup specjalistów morskiej energetyki wiatrowej (MEW) na rzecz „Polish Offshore Wind Sector Deal” pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Infrastruktury.