Dzisiaj dr inż. Jan Jankowski, Dyrektor Naczelny PRS w latach 1998-2001, a następnie Prezes Zarządu PRS (2001-2013), i Jerzy Wyrzykowski, Członek Zarządu PRS w latach 2001-2013, zostali odznaczeni za zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki morskiej.

Postanowieniem Prezydenta RP, na wniosek Wojewody Pomorskiego, dr inż. Jan Jankowski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a Pan Jerzy Wyrzykowski Złoty Krzyż Zasługi. Aktu dekoracji dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Minister Adam Kwiatkowski.

W tym uroczystym wydarzeniu uczestniczył Prezes PRS, dr hab. inż. kpt. ż. w. Henryk Śniegocki, który wręczył obu Panom upominki w podziękowaniu za ich wkład w rozwój polskiej klasyfikacji i naszej instytucji. Wskazał ich istotny udział w budowaniu silnej pozycji dzisiejszego Polskiego Rejestru Statków na międzynarodowym rynku morskim.

Jesteśmy dumni, że tak zasłużone osoby stanowiły skład załogi i dzierżąc stery PRS przyczyniły się do przetrwania PRS jako towarzystwa klasyfikacyjnego na arenie międzynarodowej i jego rozwoju na tak wielu polach. Cieszymy się i doceniamy, że dr Jankowski nadal wspiera naszą działalność swoją wiedzą naukową i bogatym doświadczeniem.

Przyznanie tak znaczących wyróżnień osobom bezpośrednio związanym z PRS, podkreśla istotną rolę naszego towarzystwa w polskiej gospodarce morskiej i jest ukoronowaniem naszej 85-letniej historii. To kolejne odznaczenia nadane naszym pracownikom przez Prezydenta i Premiera RP. Poprzednie wręczono w kwietniu br.

Obu uhonorowanym państwowymi odznaczeniami gratulujemy!