Polski Rejestr Statków jako akredytowany weryfikator (przez PCA) prowadzący działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych przygotował obszerną informację dla armatorów i operatorów statków dotyczącą brytyjskiego systemu monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla ze statków.

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z naszym opracowaniem.