Z wielką dumą i radością rozpoczynamy jubileuszowy rok naszej działalności! Od 85 lat łączymy zdobyte doświadczenie z ogromną pasją skutecznie realizując naszą misję. Działając w interesie publicznym zapewniamy bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, lądowych, ładunków i środowiska naturalnego.

Naszym partnerom, klientom, sympatykom serdecznie dziękujemy za budowanie z nami silnych, wieloletnich relacji. W 2021 rok wchodzimy z nadzieją, że będzie nam dane te relacje jedynie pogłębiać. Wymagania przez Was stawiane zawsze są najsilniejszą motywacją do coraz efektywniejszego działania, a potrzeby inspirują do ciągłego rozwoju.

Kompetencje, autorytet oraz doświadczenie posiadane przez pracowników PRS są cenione w wielu miejscach na świecie. Dzięki ich zaangażowaniu skutecznie działamy także poza Polską - m.in. w Chinach, Grecji, Egipcie, Turcji czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Każdemu pracownikowi z osobna dziękujemy za trud i wkład w budowanie pozycji PRS jako instytucji wysokiego zaufania w kraju i zagranicą.

Pamiętamy o tych, którzy przez te dziesiątki lat budowali naszą instytucję, stawiając jej fundamenty. Kontynuując ich dzieło dążymy do bycia aktywnym uczestnikiem wszystkich obszarów, w których działamy - od nadzorów okrętowych przez nadzory przemysłowe, certyfikację wyrobów, osób i systemów zarządzania, prace naukowo-badawcze po organizowane specjalistyczne szkolenia.

Wierzymy, że mimo trudności jakie spotkały cały świat, rok 2021 - jubileuszowy dla PRS - będzie szczodry dla nas wszystkich. 

Życzymy tak sobie, jak i Państwu udanej współpracy przez kolejne przynajmniej 85 lat!