Szkolenie - Budowa i ocena stanu technicznego kontenera

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z budową kontenera, a także z właściwą oceną jego stanu technicznego. Po ukończeniu szkolenia i pomyślnym zdaniu testu wiedzy uczestnicy uzyskają kwalifikacje do przeprowadzania oceny stanu technicznego kontenerów stalowych wszystkich typów i rodzajów z wyjątkiem kontenerów zbiornikowych w ramach zatwierdzonych programów stałych lub ciągłych przeglądów kontenerów.

 Termin 

13-14 maja 2020r.

 Miejsce 

Siedziba PRS w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 126

 Koszt 

1190 zł netto / osoba

 Cena obejmuje 

szkolenie, materiały, przerwy kawowe, lunch, zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 Trener 

Jan Jastrzębski, Główny Inspektor PRS

                                                                      

 Program szkolenia: 

  1. Dokumenty krajowe i międzynarodowe stanowiące podstawę budowy i nadzoru kontenerów w eksploatacji.
  2. Podział kontenerów ze względu na typu i rodzaje.
  3. Budowa kontenera uniwersalnego - nazewnictwo poszczególnych elementów.
  4. Obowiązujące oznakowanie kontenera.
  5. Próby kontenerów.
  6. Podstawowe dokumenty kontenera.
  7. Przeglądy kontenerów – rodzaje przeglądów.
  8. Ocena stanu technicznego kontenerów:

- sposób prowadzenia przeglądu,
- elementy podlegające inspekcji,
- kryteria oceny stanu technicznego - z rozbiciem na poszczególne elementy kontenera,
- metody dokonywania pomiarów typowych uszkodzeń.

  1. VGM kontenera
  2. Test sprawdzający.

 Klauzula informacyjna 

Liczba miejsc jest ograniczona.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.