PRS jako jednostka notyfikowana w Komisji Europejskiej posiada m.in. kompetencje do certyfikacji środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Wiele z nich, głównie maseczki oferowane na rynkach wielu krajów świata, nie spełnia odpowiednich norm, czyli nie zapewnia wymaganego poziomu bezpieczeństwa dla użytkownika.

Ułatwiając weryfikację, czy sprzedawane obecnie maseczki przeszły weryfikację zgodności z odpowiednimi przepisami Unii Europejskiej, przygotowaliśmy wykaz wydanych przez PRS certyfikatów. Zachęcamy do sprawdzania producentów/dostawców tych wyrobów.

Zwracamy uwagę, że tylko na podstawie pozytywnego wyniku procesu oceny zgodności, przeprowadzonego przez upoważnioną w danym zakresie jednostkę notyfikowaną, producent wyrobu może wystawić deklarację zgodności, która jest dokumentem niezbędnym przy sprzedaży wyrobów na rynku oraz oznakować produkt znakiem CE.

Informujemy również, że w związku z dużą liczbą otrzymywanych w ostatnim okresie zleceń na certyfikację i badania laboratoryjne sprzętu ochrony układu oddechowego, masek oraz innych rodzajów środków ochrony indywidualnej, utrudniony może być kontakt telefoniczny z personelem Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób oraz wydłużony może być czas oczekiwania na odpowiedź mailową.

 Prosimy więc, aby wszystkie zapytania dotyczące certyfikacji i badań laboratoryjnych środków ochrony indywidualnej kierować bezpośrednio na adres mailowy: DC@PRS.PL

Jednocześnie zapewniamy, że postaramy się odpowiedzieć na każde zapytanie zgodnie z kolejnością otrzymywanych zgłoszeń mailowych.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.