W piątek 4 września br.  Dyrektor Pionu Certyfikacji, Pan Michał Chudziński uczestniczył w uroczystym wręczeniu certyfikatu Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Certyfikat na zgodność systemów zarządzania z normami ISO 9001, 14001, 45001, 27001 i PN-N-18001 został wydany w wyniku pozytywnej oceny w ramach prowadzonej ponownej certyfikacji. Audit został przeprowadzony w drugiej połowie sierpnia br.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.  jest największym, europejskim producentem węgla koksowego, stosowanego do wytwarzania wysokiej jakości koksu metalurgicznego. W skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA wchodzi obecnie 5 kopalń, w których wydobywa się węgiel koksowy oraz Zakład Wsparcia Produkcji. Jastrzębska Spółka Węglowa SA należy do Grupy kapitałowej JSW, w skład której wchodzą między innymi JSW KOKS SA, Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA oraz Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o. Wszystkie te organizacje są certyfikowane przez PRS.

Cieszymy się, że jeden z naszych kluczowych klientów z branży górniczej dobrze wykorzystuje wskazania norm ISO w swojej działalności i dziękujemy za zaufanie, jakim obdarza PRS.

Na zdjęciu poniżej (od prawej): Pełnomocnik Zarządu JSW ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem, Pani Małgorzata Karpiel, Prezes Zarządu JSW, Pan Włodzimierz Hereźniak, Dyrektor Pionu Certyfikacji PRS, Pan Michał Chudziński i Pan Dariusz Hejmej z Biura Rozwoju Certyfikacji PRS.

Zdjęcia udostępnił Pan Dawid Lach z JSW. Serdecznie dziękujemy. :-)