6 października 2020r. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatów wydanych przez PRS. Dyrektor Pionu Certyfikacji, Pan Michał Chudziński przekazał na ręce Zastępcy Prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, Pana Piotra Borawskiego, 2 certyfikaty: pierwszy potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością w Urzędzie z normą ISO 9001 oraz drugi potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 37120 – „Zrównoważony rozwój społeczny - wskaźniki usług miejskich i jakości życia”.

Przekazane dzisiaj dokumenty są dowodem pozytywnych auditów, w trakcie których auditorzy PRS sprawdzili zgodność funkcjonującego w UM w Gdańsku systemu zarządzania jakością oraz spełnienie przez Urząd kilkudziesięciu wskaźników standardu dot. zarządzania jakością życia w mieście.

To budujące, że Urząd Miejski w Gdańsku dba o zachowanie wysokich standardów jakości a w szczególności, że skutecznie stara się zapewnić mieszkańcom Gdańska odpowiedni poziom jakości życia mierzony standardem usług świadczonych przez miasto. Jesteśmy dumni, że Gdańsk, jako pierwsze miasto w Polsce, 3 lata temu otrzymał  certyfikat ISO 37120, wydany przez naszą jednostkę.

Poniżej zdjęcia z uroczystości wręczenia certyfikatów (Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl)