2 czerwca 2020r. w Stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. odbyła się uroczystość wodowania piątego z serii sześciu holowników budowanych dla Marynarki Wojennej RP. Nowa jednostka otrzymała imię „Leszko”.

Wielozadaniową jednopokładową jednostkę z dwoma pędnikami azymutalnymi zaprojektowało biuro projektowe NED Project. H-3 Leszko, podobnie jak pozostałe bliźniacze holowniki, charakteryzuje się długością 29,20 m, szerokością 10,40 m, wysokością na śródokręciu 4,95 m  oraz wypornością do 490 t. Uciąg na palu to 35 T. System napędowy wszystkich holowników z serii stanowią silniki główne 2 x 1200 kW oraz pędniki azymutalne 2 x 1200 kW. Na pokładzie otwartym jednostek będzie możliwość transportowania ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4 t. Ponadto Polski Rejestr Statków nadał holownikowi klasę lodową, co umożliwi jego eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy.

Klasyfikacja jednostki przez PRS to proces oceny zgodności konstrukcji, wykonania i stanu technicznego (kadłuba, urządzeń maszynowych, elektrycznych, instalacji i wyposażenia) z właściwymi wymaganiami przepisów narodowych, międzynarodowych oraz wymaganiami armatora. Wymiernym efektem klasyfikacji jest nadanie Świadectwa klasy, będącego potwierdzeniem, że zaprojektowana i zbudowana pod nadzorem PRS jednostka, posiada wymagany przepisami i konwencjami poziom bezpieczeństwa technicznego.

Autonomiczność holowników, czyli najdłuższy czas, w jakim jednostki mogą wykonywać swoje zadania na morzu bez konieczności uzupełniania zapasów i wymiany załogi, to 5 dni.

Poza funkcją holowania, poławiania torped i zwalczania zanieczyszczeń, holowniki będą wykorzystywane do wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wspierania akcji ratowniczych oraz do transportu osób i zaopatrzenia.

Kontrakt na budowę sześciu holowników dla Marynarki Wojennej RP podpisano w czerwcu 2017 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu pn. „Zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu pk. Holownik”. Jednostki budowane dla Marynarki Wojennej przez stocznię Remontowa Shipbuilding zastąpią te stacjonujące w bazach morskich w Gdyni i w Świnoujściu.