23 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyło się V Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, które poświęcone jest roli Marynarki Wojennej w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz nowoczesnym technologiom morskich sił zborjnych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele PRS - Janusz Dilling i Artur Czajkowski. Tegoroczna, piąta edycja wydarzenia została podzielona na trzy sesje tematyczne.

Pierwsza dotyczyła powiązania strategii Polski na morzu z bieżącymi uwarunkowaniami politycznymi, gospodarczymi i obronnymi. Mając na uwadze ostatnie projekty, w których uczestniczył m.in. PRS, w tym budowy holowników, niszczycieli min i patrolowca Ślązak, eksperci oceniają, że ostatni rok był bardzo udany. Wskazują, że istotna w najbliższych latach będzie realizacja kluczowych projektów Miecznik i Orka.

Druga sesja była poświęcona Planowi Modernizacji Marynarki Wojennej oraz jej roli w czasie pokoju i w warunkach konfliktu. Jednym z prelegentów był kmdr rez. mgr inż. Janusz Dilling - Szef Służby Nadzoru Okrętów Wojennych, Zastępca Dyrektora Pionu Okrętowego w PRS. Przedstawił uczestnikom prezentację dot. roli i miejsca towarzystwa klasyfikacyjnego w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa okrętów wojennych. Jak wskazał, PRS jest jednym z 7 towarzystw klasyfikacyjnych skupionych w International Naval Safety Association. Jest to wyspecjalizowane ciało, powołane w ramach NATO, wspierane obecnie przez Marynarki Wojenne 12 państw. Pełną prezentację p. Janusza Dillinga znajdą Państwo tutaj. Podczas wydarzenia PRS reprezentował również kmdr rez. Artur Czajkowski.

Tematyka trzeciej sesji skupiła się wokół bezpieczeństwa portów, infrastruktury morskiej i szlaków żeglugowych. Z uwagi na fakt, iż coraz więcej danych jest przesyłanych drogą cyfrową, a znaczna część procesów jest zdigitalizowana, zwrócono uwagę na cyberbezpieczeństwo. Jest to temat bliski PRS, który podejmuje liczne inicjatywy, celem uświadomienia przedstawicieli branży o zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania im. W ostatnim czasie zorganizowaliśmy seminarium, poświecone właśnie zagadnieniom cyberbezpieczeństwa, o którym przeczytają Państwo więcej tutaj.