Szkolenie - „Auditor wewnętrzny SZBŻ wg ISO 22000:2018”

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności do przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnych z normami ISO 22000:2018 i ISO 19011:2018.

 Termin 

6 - 7 lipca 2020r., w godzinach 9.00 - 15.00 (w tym przerwy)

 Miejsce 

Kurs online prowadzony z Centrali PRS w Gdańsku

 Koszt 

990 PLN (+ 23 % VAT) / os.

 Trener 

Danuta Suchecka - wieloletni trener, auditor i wykładowca systemów zarządzania wg ISO 9001 i ISO 22000, HACCP.

                                                                       

 Program szkolenia:

 • Wprowadzenie
 • Filozofia, struktura i zakres stosowania ISO 22000
 • Omówienie wymagań ISO 22000:2018 z uwzględnieniem zmian,
 • Kluczowe elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • Kontekst organizacji,
 • Przywództwo,
 • Planowanie: Analiza ryzyk i szans,
 • Wsparcie,
 • Działania operacyjne: Programy wstępne, analiza HACCP, OPRP i CCP
 • Ocena efektów działania
 • Doskonalenie
 • Przedstawienie wymagań normy ISO 19011:2018,
 • Planowanie auditów wewnętrznych,
 • Realizacja auditu,
 • Dokumentowanie działań auditowych,
 • Raport z auditu,
 • Działania poauditowe,
 • Wykład, dyskusja, ćwiczenia,
 • Test końcowy.

Liczba miejsc jest ograniczona.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl