Szkolenie - Budowa i ocena stanu technicznego kontenera

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z budową kontenera, a także z właściwą oceną jego stanu technicznego. Po ukończeniu szkolenia i pomyślnym zdaniu testu wiedzy uczestnicy uzyskają kwalifikacje do przeprowadzania oceny stanu technicznego kontenerów stalowych wszystkich typów i rodzajów z wyjątkiem kontenerów zbiornikowych w ramach zatwierdzonych programów stałych lub ciągłych przeglądów kontenerów.

 Termin 

08 - 09 grudnia 2020r.

 Miejsce 

Kurs online prowadzony z Centrali PRS w Gdańsku

 Koszt 

1190 zł netto / osoba

 Trener 

Jan Jastrzębski, Główny Inspektor PRS

                                                                       

 Program szkolenia: 

 1. Dokumenty krajowe i międzynarodowe stanowiące podstawę budowy i nadzoru kontenerów w eksploatacji.
 2. Podział kontenerów ze względu na typu i rodzaje.
 3. Budowa kontenera uniwersalnego - nazewnictwo poszczególnych elementów.
 4. Obowiązujące oznakowanie kontenera.
 5. Próby kontenerów.
 6. Podstawowe dokumenty kontenera.
 7. Przeglądy kontenerów – rodzaje przeglądów.
 8. Ocena stanu technicznego kontenerów:
  - sposób prowadzenia przeglądu,
  - elementy podlegające inspekcji,
  - kryteria oceny stanu technicznego - z rozbiciem na poszczególne elementy kontenera,
  - metody dokonywania pomiarów typowych uszkodzeń.
 9. Test sprawdzający.

Liczba miejsc jest ograniczona.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji: dl@prs.pl