20 listopada 2020 odbyło się spotkanie online przedstawicieli firm i instytucji skupionych w Pomorskiej Platformie Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej (PPRMEW). W wydarzeniu udział wziął również pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Polski Rejestr Statków podczas spotkania reprezentował Paweł Mawduk, Business Development Manager (Offshore Wind), który przewodniczy w PPRMEW pracom grupy roboczej Gospodarka, zajmującej się łańcuchem dostaw. To jedna z dwóch grup działających w ramach Platformy.

Wydarzenie zgromadziło około 150 osób, usatysfakcjonowanych prowadzonymi rozmowami. Skupiło bowiem w jednym miejscu i czasie najistotniejszych uczestników rynku oraz umożliwiło developerom szczegółowe zaprezentowanie planów swoich projektów Morskich Farm Wiatrowych na polskich wodach.

W prowadzonych rozmowach wiceminister Zyska zaznaczył, że projekt ustawy o morskiej energetyce wiatrowej jest na ostatniej prostej prac legislacyjnych. – Wierzę, że już niebawem, za kilka dni, rząd przyjmie projekt ustawy, która trafi do Sejmu i wejdzie w życie pod koniec tego lub na początku przyszłego roku.

Intensyfikacja rozmów rządu z przedstawicielami sektora, inwestorami oraz przedsiębiorcami ma sprzyjać uzyskaniu optymalnych rezultatów całkowicie nowego projektu na polskich wodach. Jego realizacja - zdaniem wiceministra - to wielka szansa dla Polski, nie tylko energetyczna, ale i cywilizacyjna. Podczas rozmów dostrzeżono, że odpowiednie zaplanowanie działań i późniejsza konsekwencja w wykonaniu planu, mogą stworzyć potencjał dla rozwoju nowego sektora gospodarki wartego nawet 130 mld zł w ciągu najbliższych 20 lat.

Realizacja tego przedsięwzięcia wpłynie m.in. na zatrudnienie w branży, rozwój prac naukowo-badawczych oraz zwiększenie popytu na towary oraz usługi pośrednio i bezpośrednio związane z projektem. 

PRS wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz realizując misję zapewnienia bezpieczeństwa środowiska naturalnego, zaangażował się w przygotowanie stosownych wymagań technicznych dotyczących Morskich Farm Wiatrowych stworzył Publikację PRS 130/P. Jesteśmy wysoko wyspecjalizowanym podmiotem branży offshore. Posiadamy bogate doświadczenie oraz doskonale przygotowaną kadrę do realizacji licznych zadań w obszarze Morskich Farm Wiatrowych. Od wsparcia w zakresie zrozumienia i interpretacji prawa budowlanego oraz zapisów Publikacji 130/P – Morskie Farmy Wiatrowe, przez certyfikację organizacji, procesów, ludzi i wyrobów obecnych w łańcuchu wartości dla Morskich Farm Wiatrowych, po wsparcie techniczne i niezależny nadzór strony trzeciej.

Lista podmiotów zainteresowanych inwestycją w MFW stale rośnie. Wymiana wiedzy i doświadczeń jest kluczowa dla stałego doskonalenia projektu, zanim zostanie on zrealizowany. Zapraszamy do współtworzenia grupy roboczej Gospodarka w ramach Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy pawel.mawduk@prs.pl, w tytule maila wpisując "Gospodarka", a w przypadku chęci dołączenia do deklaracji podpisanej w ramach PPRMEW, prosimy kontakt z UMWP w osobie p. Jarosława Kumięgi – Koordynatora Platformy – j.kumiega@pomorskie.eu