Ekspansja koronawirusa postawiła cały świat w niespotykanej dotąd sytuacji. Aby spowolnić rozprzestrzenianie się choroby i złagodzić jej skutki, ograniczono możliwość podróżowania, jak również zamknięto granice i porty.

W tych trudnych czasach możliwość świadczenia usług żeglugowych, szczególnie w zakresie dostarczania niezbędnych towarów, w tym materiałów medycznych i artykułów spożywczych, ma zasadnicze znaczenie dla walki z pandemią oraz jej ostatecznego przezwyciężenia.

Sekretarz Generalny IMO przypomina, iż jednym z celów tej Organizacji jest zapewnienie dostępności usług żeglugowych dla handlu światowego, co bez wątpienia ma znaczenie dla całej ludzkości. W związku z powyższym, wzywa wszystkie państwa członkowskie IMO, by pamiętały o tym kluczowym aspekcie przy podejmowaniu decyzji politycznych związanych z koronawirusem. Jest niezwykle ważne, aby przy zachowaniu dbałości o bezpieczeństwo życia na morzu i ochronę środowiska morskiego, oraz przyjęciu najwyższego priorytetu dla pokonania koronawirusa, handel morski mógł być w sposób pewny i bezpieczny kontynuowany.

Sekretarz Generalny IMO zwraca również uwagę na rolę setek tysięcy marynarzy pracujących na statkach, którzy będąc na pierwszej linii frontu zapobiegania skutkom pandemii, często z dala od domu i rodziny, swym profesjonalizmem i zaangażowaniem w pracę, umożliwiają sprawne i bezpieczne funkcjonowanie globalnej żeglugi i zapewnienie dostaw. Dlatego też wzywa do tego, aby w tym trudnym dla wszystkich momencie, wykazywać się praktycznym i pragmatycznym podejściem do takich kwestii jak wymiana załóg, zaopatrzenie, naprawy, przeglądy i certyfikacja, oraz licencjonowanie marynarzy.

W swym przesłaniu Sekretarz Generalny IMO informuje, iż w porozumieniu ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), są przygotowywane i publikowane praktyczne porady i wskazówki dotyczące różnych kwestii technicznych i operacyjnych związanych z koronawirusem. Sekretarz Generalny dodaje, że są one dostępne na stronie internetowej IMO http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx  i zapowiada ich aktualizację odpowiednio do rozwoju sytuacji. Informuje również o tym, iż zostanie zainicjowana seria spotkań i konsultacji z liderami żeglugi, portów oraz innych powiązanych sektorów o kluczowym znaczeniu, w celu lepszego zrozumienia stojących przez nimi problemów oraz opracowania rozsądnych, praktycznych i jednolitych rozwiązań.

Kończąc swoje wystąpienie, Sekretarz Generalny podkreśla, że metafora wspólnej podróży, którą wiele razy przywoływał w swoich przemówieniach, w obecnej sytuacji nabiera szczególnego znaczenia.

Circular Letter No.4224 - Communication From The Secretary-General