Miło nam poinformować, że Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) rozpoczyna wystawianie dokumentów elektronicznych dla klasyfikowanych przez nasze towarzystwo statków. W pierwszym etapie nowa usługa obejmie certyfikaty dla statków morskich i małych statków morskich.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wdrażamy nowoczesne, wygodniejsze i w obecnej dobie bezpieczniejsze rozwiązania. Umożliwiamy otrzymanie i obieg dokumentów klasyfikacyjnych i konwencyjnych w wersji elektronicznej – dotychczas wszelkie wystawiane przez nas certyfikaty, by były ważne, musiały być wydane w wersji papierowej.

PRS wprowadza system certyfikatów elektronicznych od 1 grudnia 2020 r. Certyfikaty wystawione w formie elektronicznej będą równorzędne z dotychczasowymi dokumentami papierowymi. E-certyfikaty zawierają wszystkie dane z dotychczasowych wersji papierowych, włącznie z ich autoryzacją przez PRS, a ich posiadanie w postaci pliku nie wymaga przechowywania dodatkowo certyfikatów papierowych.

Elektroniczne certyfikaty są znacznym udogodnieniem dla armatorów i operatorów statków:

  • są łatwo i zawsze dostępne,
  • są bezpieczniejsze niż dokumenty papierowe,
  • nie ma ryzyka ich utraty lub zagubienia,
  • wystawione certyfikaty są dostępne od ręki, bez konieczności oczekiwania na dostarczenie przesyłki papierowej,
  • w każdej chwili można zweryfikować ich ważność i autentyczność,
  • obniżają koszty administrowania dokumentacją.

E-certyfikaty wystawiamy na życzenie armatora/operatora statku. Wniosek o wystawienie certyfikatu elektronicznego powinien zostać przesłany do Inspektoratu Nadzoru Statków Morskich na adres kn@prs.pl.

Uwaga! Możliwość wystawienia dokumentów elektronicznych uzależniona jest od tego, czy taki rodzaj dokumentów jest akceptowany przez administrację państwa flagi, pod jaką pływa dany statek. PRS sprawdza to przed wystawieniem dokumentów.

Zachęcamy naszych klientów do przechodzenia na wygodne dokumenty elektroniczne.

Więcej informacji o dokumentach elektronicznych można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Inspektoratem Nadzoru Statków Morskich na adres kn@prs.pl.

Równolegle uruchamiamy wyszukiwarkę dla elektronicznych dokumentów, wystawionych dla statków będących pod nadzorem naszego towarzystwa klasyfikacyjnego. Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie statusu wystawionych przez PRS e-certyfikatów. Pozwala zweryfikować czy dokument jest ważny, unieważniony, czy też w ogóle został przez PRS wystawiony. Tym samym jest doskonałym sposobem umożliwiającym szybką i prostą weryfikację statusu dokumentów  dla armatorów statków, jak i przedstawicieli administracji morskich oraz innych instytucji nadzorujących. Weryfikacja e-certyfikatów będzie dostępna od 01.12.2020 pod linkiem: https://ecert.prs.pl.