Dziś Polski Rejestr Statków S.A. wziął udział w kolejnej edycji Wydziałowych Targów Pracy organizowanych cyklicznie przez Biuro Karier Politechniki Gdańskiej, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydziałową Radę Studentów OiO. Targi mają pomóc w nawiązaniu kontaktu między studentami i absolwentom PG a pomorskimi firmami, głównie z branży morskiej.

W tym roku, w związku z panująca epidemią COVID-19 targi pracy odbywały się w formie online i nieco zmienionej formule. Spośród pomorskich pracodawców zaproszonych  do udziału odpowiedziały 4 firmy, w tym PRS, który ma od dziesięcioleci bliskie relacje z gdańską Politechniką – gro naszych wybitnych inspektorów wywodzi się z tej uczelni, wielu właśnie z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. PRS z tym większą przyjemnością bierze udział w TargOiOwisku.

Spotkanie PRS odbyło się z naszego nowego studia nagrań, gdzie 3 panie: p. Jolanta Dominiak, kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, p. Monika Warmowska-Gadzińska, dyrektor Pionu Naukowo-Badawczego i p. Kinga Lowińska-Neumann udzielały odpowiedzi studentom i potencjalnym, przyszłym pracownikom PRS. W trakcie spotkania padły pytania o oferty praktyk, staży i możliwości pracy w naszej firmie. Czat poprzedziła krótka prezentacja o PRS. Pan Michał Arciszewski opowiedział, czym się zajmujemy przybliżając każdy z obszarów naszej działalności.

Cieszymy się, że mogliśmy być po raz kolejny uczestnikiem TargOiOwiska – dziękujemy za zaproszenie do udziału i już czekamy na kolejne spotkanie za rok.
Z niektórymi studentami być może spotkamy się jeszcze w tym roku na praktykach i stażach. :-)