W miniony czwartek, 30 stycznia 2020 roku, w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni odbyło się Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego. Tematem przewodnim wydarzenia były nowe technologie, ryzyka występujące w przemyśle morskim oraz kierunki działań na rzecz bezpieczeństwa morskich farm wiatrowych. W Forum uczestniczyło  ponad 200 uczestników reprezentujących branżę morską, energetyczną, ubezpieczeniową oraz przedstawicieli wielu firm wdrażających innowacyjne rozwiązania m.in. w obszarze morskich farm wiatrowych. Nie zabrakło również PRS, gdyż tematyka wydarzenia ściśle współgra z działalnością i misją naszej firmy.

Forum było podzielone na 3 panele tematyczne. W drugim jednym z prelegentów był Zastępca Dyrektora Pionu Nadzorów Przemysłowych PRS Sławomir Bałdyga, który w swojej prezentacji wyjaśnił rolę certyfikacji i nadzoru w zapewnieniu bezpieczeństwa MFW. Zainteresowanie tematem oraz przedstawioną Publikacją 130/P - MFW zgromadziło przy stoisku PRS wielu uczestników dostrzegających możliwość współpracy i chcących zaangażować się w doskonalenie przepisów dot. MFW.

Ostatni panel Forum dotyczył innowacji technologicznych na morzu i skończył się debatą, w której udział wziął Dyrektor Pionu Okrętowego PRS Grzegorz Pettke. Z uwagi na istotną rolę towarzystwa klasyfikacyjnego w zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom, mieniu i środowisku morskiemu, padało wiele pytań o ryzyka, jakie rodzą nowe technologie, w tym rozwijanie projektów autonomicznych jednostek pływających. Poszukiwano również odpowiedzi, w jakim stopniu drony mogą zostać włączone w procesie nadzoru nad statkami.