Począwszy od 01.11.2020, Polski Rejestr Statków zmienia zasady wystawiania dokumentów przez inspektorów terenowych PRS. W miejsce dokumentów tymczasowych, ważnych do 5 miesięcy będą wystawiać dokumenty pełno-terminowe ważne do najbliższego przeglądu odnowieniowego.

Nowe zasady obejmą wszystkie statki morskie i małe statki morskie, nie będą dotyczyć nadzorowanych przez PRS pozostałych jednostek (np. statków śródlądowych, jachtów i łodzi) dla których zasady te pozostaną niezmienione.

Ponadto, po przeglądach dla nadania klasy i po przeglądach dla zmiany flagi inspektorzy terenowi PRS w dalszym ciągu będą wystawiać dokumenty tymczasowe a Centrala PRS dokumenty pełno-terminowe.