Ośrodek ds. IMO ma przyjemność poinformować o przygotowaniu i wydaniu nowej edycji Informatora o działalności IMO, stan prawny – lipiec 2020.

W publikacji tej mogą Państwo znaleźć przede wszystkim spis wszystkich konwencji i kodeksów IMO wraz z najnowszymi poprawkami. Dodatkowo znajdują się w niej informacje na temat działalności Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz Ośrodka ds. IMO.

Informator o działalności IMO można nabyć w cenie 14 zł, za pośrednictwem Biura Marketingu PRS S.A. (tel. 58 75 11 193, e-mail: wydawnictwa@prs.pl).

Serdecznie zachęcamy do zakupu tego i innych wydawnictw PRS S.A.