1 października 2020 roku PRS opublikował nowe Przepisy klasyfikacji i budowy stacjonarnych obiektów. Wymagania techniczne zawarte w Przepisach mają wspomóc budowę i późniejszą bezpieczną eksploatację obiektów pływających na stałe zacumowanych do nabrzeża, przeznaczonych do celów mieszkalnych, hotelowych, gastronomicznych, biurowych itp. Przygotowanie nowej publikacji PRS jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom środowiska zaangażowanego w rozwój rynku SOP w Polsce. Zainteresowanie budową i eksploatacją tego typu obiektów w Polsce jest coraz większe.

PRS zdobywał doświadczenia w zakresie jednostek pływających od 1936 roku, czyli od momentu swojego powstania. Przez wiele dziesięcioleci gromadził doświadczenia, a na ich podstawie tworzył i rozwijał własne Przepisy. Doświadczenia PRS z obszaru budownictwa lądowego gromadzone są od około 30 lat tj. od czasu, gdy zaczął funkcjonować w firmie Pion Nadzorów Przemysłowych. Wiedza i praktyka z tych dwóch obszarów zaowocowały udziałem PRS w wielu projektach budowy stacjonarnych obiektów pływających. Dziś to doświadczenie przekazywane jest w formie ogólnodostępnych Przepisów. Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z nowych Przepisów SOP.

Pełna treść Przepisów znajduje się tutaj