29 września br. PRS podpisał ze stocznią Alkor Sp. Z o.o. umowę na nadzór nad budową innowacyjnej pływającej platformy dokującej, która będzie umożliwiała transport wielkogabarytowych konstrukcji z lądu na wodę i z wody na ląd. PRS będzie zatwierdzał dokumentację techniczną oraz nadzorował budowę.

Wymiary jednostki: długość całkowita: 69,25 m, szerokość 30,25 m, wysokość boczna: 13,00 m, zanurzenie projektowe / maksymalne: dok 11,00 m, ponton 4,70 m.

Platforma powstanie w ramach projektu konsorcjum firm Alkor Sp. z o.o. i Safe Co. Ltd. Sp. z o.o. pod nazwą: „Opracowanie i demonstracja zunifikowanej technologii przemieszczania szczególnie ciężkich, wielkogabarytowych konstrukcji pływających i hydrotechnicznych (offshore) pomiędzy lądem a pływającymi urządzeniami dokującymi lub transportowymi, z wykorzystaniem zautomatyzowanych algorytmów obliczeniowych”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Szczegóły projektu na stronie: https://www.alkor.pl/projekt