Trzecia edycja Forum Wizja Rozwoju odbędzie się 24-25 sierpnia, miejscem konferencji będzie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Podczas wydarzenia zostaną omówione najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi rodzima gospodarka. Konferencja składać się będzie z kilkudziesięciu paneli poruszających tematy z obszarów krajowych, jak i regionalnych. Do najważniejszych z nich należy: energetyka wiatrowa, technologie innowacyjne, gospodarka morska, ekonomia, rynek pracy oraz edukacji z uwzględnieniem badań warunkujących rozwój gospodarczy.

Jednym z prelegentów podczas prelekcji dotyczącej perspektyw dla przemysłu stoczniowego będzie p. Dariusz Rudziński – Członek Zarządu PRS a rozmowa pt. Perspektywy dla przemysłu stoczniowego będzie dotyczyć potencjału polskich stoczni, ich siły na tle globalnej konkurencji, sytuacji na rynku i wpływu globalnego kryzysu na produkcję. 

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie Państwo tutaj.