Dzień Marynarza 2020

Dzień Marynarza obchodzony jest 25 czerwca. Ma on na celu podkreślenie i uznanie wyjątkowego wkładu marynarzy z całego świata w międzynarodowy handel morski, światową gospodarkę i społeczeństwo obywatelskie.

Tegoroczne obchody Dnia Marynarza mają szczególne znaczenie i wymiar w obliczu walki z pandemią COVID -19. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) zwraca uwagę na wkład marynarzy w zapewnienie płynności handlu światowego, w tym utrzymywanie przepływu podstawowych dóbr, takich jak żywność, paliwa i środki medyczne, na które zapotrzebowanie na całym świecie jest stałe. Jednocześnie Organizacja dostrzega i alarmuje o problemach, z którymi marynarze muszą się obecnie mierzyć, szczególnie w zakresie problemów z wymianą załóg  na statkach.

Organizowana przez IMO tegoroczna kampania, wzywa rządy państw do podjęcia stosownych działań i formalnego uznania marynarzy za kluczowych pracowników w obliczu pandemii, a co za tym idzie, udzielenia im wsparcia, pomocy i zapewnienia możliwości odbywania koniecznych podróży. Kampania ma również na celu podniesienie świadomości w zakresie poświęcenia ponoszonego przez marynarzy i problemów, z którymi się borykają. Ograniczenia możliwości podróżowania pozostawiły setki tysięcy z nich na morzu, znacznie dłużej niż maksimum określone w konwencjach międzynarodowych, bez możliwości poznania daty powrotu do domów.

Swoje uznanie dla pracy, poświęcenia i profesjonalizmu marynarzy wyrazili również Sekretarz Generalny IMO – Pan Kitak Lim, oraz Sekretarz Generalny ONZ – Pan Antonio Guterres, podkreślając iż potrzebują oni obecnie szybkiej i zdecydowanej akcji humanitarnej ze strony rządów państw z całego świata.

Kampania w mediach społecznościowych

Kampania z okazji Dnia Marynarza koncentruje się w mediach społecznościowych pod hashtagiem #SeafarersAreKeyWorkers. Skierowana jest do wszystkich, którzy pragną oddać hołd marynarzom i podziękować im za ich ważną rolę w tych trudnych czasach. Również sami marynarze mogą go wykorzystać, aby podzielić się swoimi doświadczeniami. Do akcji zaproszono także firmy żeglugowe i organizacje portowe.

Dodatkowo 26 czerwca o godzinie 13:00 czasu londyńskiego, odbędzie się webinar pt. "Seafarers are Key Workers: Essential to Shipping, Essential to the World". Dostęp do niego jest publiczny i bezpłatny.

Więcej informacji na temat kampanii, materiały promocyjne oraz link dostępu do ww. webinaru można znaleźć tutaj.