Zapraszamy do udziału w konferencji "Globalne wyzwania dotyczące redukcji GHG dla żeglugi międzynarodowej i przemysłu stoczniowego" organizowanej przez PRS oraz MGMiŻŚ, która odbędzie się 9 stycznia 2020 roku w Hotelu Puro w Gdańsku.

Wydarzenie będzie podzielone na 4 główne sesje.

 

Podczas pierwszej z nich dotyczącej projektowania i badań naukowych w obszarze rozwiązań niskoemisyjnych będą szczegółowo omawiane tematy aleternatywnych paliw żeglugowych, projektowego wskaźnika efektywności energetycznej EEDI oraz hydrodynamicznych badań laboratoryjnych.

 

Druga sesja zostanie poświęcona rozwiązaniom technicznym służącym obniżeniu emisji GHG we współczesnej produkcji okrętowej. Zebrani prelegenci omówią podczas niej obecne na rynku innowacyjne napędy i źródła energii stosowane w przemyśle stoczniowym oraz kwestię produkcji stoczniowej na przykładzie działalności partnera konferencji - Remontowej Shipbuilding.

 

Trzecia sesja to czas na omówienie działań PRS w ramach wstępnej strategii redukcji GHG IMO. Poświęcona zostanie systemowi certyfikacji eksploatacyjnej efektywności energetycznej w ramach działalności konwencyjnej - SEEMP I/EEOI oraz mechanizmom EU i IMO dot. gromadzeniu danych o zużyciu paliw na statkach (MRV, SEEMP II, DCS). Ostatnia posłuży na obszar dyskusji nad narzędziami wdrażania strategii redukcji emisji GHG.

W konferencji poza przedstawicielami PRS i MGMiŻŚ udział wezmą m.in. polscy armatorzy, pracownicy Centrum Techniki Okrętowej, Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie oraz kadra naukowa Politechniki Gdańskiej.

 

Program może ulec zmianom.


Zachęcamy do udziału w wydarzeniu wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką.
Liczba miejsc jest ograniczona.
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.