Rok 2018 obchodzony jest przez Międzynarodową Organizację Morską pod hasłem IMO 70: "Nasze dziedzictwo – lepsza żegluga dla lepszej przyszłości" (IMO 70: Our Heritage – Better Shipping for a Better Future).

Serię uroczystości z tym związanych, rozpoczęła w marcu, w siedzibie IMO, ceremonia upamiętniająca datę przyjęcia Konwencji o IMO, którą uświetniła Jej Wysokość Królowa Elżbieta II. W maju, również w Londynie, zorganizowano forum wysokiego szczebla, na którym dyskutowano o historii IMO, przyszłych wyzwaniach i roli tej Organizacji w gospodarce światowej.

W dniach 13-15 czerwca br. w Szczecinie odbyło się historyczne wydarzenie - Polska jako pierwsze państwo w Europie Środkowo-Wschodniej była gospodarzem wydarzeń towarzyszących Światowemu Dniowi Morza. Z tej okazji do Szczecina zjechali przedstawiciele branży morskiej z całego świata, z Panem Kitack Limem - Sekretarzem Generalnym IMO oraz Panem Markiem Gróbarczykiem - Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na czele. Światowe Dni Morza w Szczecinie były okazją do świętowania zarówno 70-lecia powstania Międzynarodowej Organizacji Morskiej, jak i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas wystąpień i paneli dyskusyjnych zostały poruszone tematy związane m.in. z nowymi trendami i technologiami w budowie statków, cyber-bezpieczeństwem w żegludze morskiej, ograniczeniem emisji CO2 w transporcie morskim, arktycznymi szlakami transportowymi, a także aktualną sytuacją i perspektywami  rynku pracy w branży morskiej.

Zgodnie z tradycją, w ostatnim tygodniu września obchodzono Święto Dnia Morza w wielu częściach świata.

Sekretarz Generalny IMO, w swoich przemówieniach niejednokrotnie podkreślał, iż Organizacja ta nieustannie dokłada wszelkich starań, aby poprzez doskonalenie żeglugi wpływać na poprawę kondycji współczesnego świata. Jest to zadanie, które powinno być realizowane wspólnie przez całą branżę morską.

W ciągu swojej długoletniej historii, IMO przyjęło ponad 50 międzynarodowych instrumentów prawnych, które regulują zagadnienia projektowe, konstrukcyjne, wyposażeniowe, sprawy załogi, nawigacji, eksploatacji oraz utylizacji statków. Biorąc pod uwagę fakt, iż osiemdziesiąt procent światowego handlu odbywa się drogą morską, rola tej Organizacji w zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi i środowiska jest nieoceniona.

Zdaniem Sekretarza Generalnego, Organizacja dokłada wszelkich starań, aby wszyscy mogli korzystać z żeglugi w sposób, który odpowiada zapotrzebowaniom światowej gospodarki oraz zmieniającym się oczekiwaniom w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska morskiego oraz odpowiedzialności społecznej.

Międzynarodowa Organizacja Morska ogłosiła już temat przyszłorocznego Światowego Dnia Morza, który brzmi: "Wzmacnianie pozycji kobiet w społeczności morskiej" (Empowering Women in the Maritime Community). W obliczu zmieniającej się współczesności, IMO chce nie tylko zaznaczyć jak ważna jest równość płci, co bezpośrednio wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale również podkreślić znaczący wkład, jaki wnoszą kobiety na całym świecie w funkcjonowanie sektora morskiego.

Zdaniem Sekretarza Generalnego IMO, temat przyszłorocznego Światowego Dnia Morza stanie się okazją do wspierania środowisk, które dają kobietom szanse rozwoju kariery w administracji morskiej, portach oraz morskich ośrodkach szkoleniowych, jak również podjęcia rozmowy na temat równości płci w obszarze morskim.