W dniach 15-16 czerwca br. w Szczecinie odbędzie się 6 Międzynarodowy Kongres Morski.

Polski Rejestr Statków S.A. jest partnerem oficjalnym Kongresu.

Program Kongresu został podzielony na trzy bloki tematyczne:

  1. Żegluga, porty i stocznie,
  2. Edukacja i innowacje,
  3. Rybołówstwo i ekologia.