W dniach 13-15 czerwca br. w Szczecinie odbyło się historyczne wydarzenie - Polska jako pierwsze państwo w Europie Środkowo-Wschodniej była gospodarzem Światowych Dni Morza, które w tym roku przebiegały pod hasłem - IMO70: Nasze dziedzictwo – Lepsza żegluga dla lepszej przyszłości. Z tej okazji do Szczecina zjechali przedstawiciele branży morskiej z całego świata, z Panem Kitack Limem - Sekretarzem Generalnym IMO oraz Panem Markiem Gróbarczykiem - Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na czele. Tegoroczne Światowe Dni Morza były okazją do świętowania zarówno 70-lecia powstania Międzynarodowej Organizacji Morskiej, jak i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Z ramienia Polskiego Rejestru Statków S.A. w wydarzeniu uczestniczyli: Pan Andrzej Madejski – Prezes Zarządu, Pan Dariusz Rudziński – Członek Zarządu, Pan Grzegorz Pettke – Dyrektor Okrętowy, Pani Karolina Sypion-Babś – p.o. Kierownika Ośrodka ds. IMO, Pani Hanna Słąba – Specjalista w Ośrodku ds. IMO, Pan Krzysztof Kołwzan – Kierownik Inspektoratu Maszynowo Wyposażeniowego, Przewodniczący Krajowej sekcji ds. ochrony środowiska morskiego (MEPC) oraz Pani Joanna Maj i Pan Maciej Stelmaszczuk – inspektorzy z Placówki PRS w Szczecinie.

Przez dwa dni odbywały się liczne dyskusje i spotkania bilateralne. W ramach sesji planarnej, poruszane zagadnienia podzielono na 4 panele tematyczne:

-        Żegluga inteligentna i przyjazna środowisku,

-        Big Data i bezpieczeństwo cyfrowe w żegludze,

-        Żegluga morska w obliczu nowych szlaków transportowych,

-        Przyszłość morskiego rynku pracy.

Podczas prezentacji potencjału polskiej gospodarki morskiej, swoje wystąpienie pt. „Poland at IMO forum – history and aspirations”, wygłosił Pan Dariusz Rudziński. Podkreślił w nim polskie zaangażowanie w prace tej Organizacji oraz obecność pracowników PRS w składach polskich delegacji już od początku lat 60-tych XX wieku. Poinformował również, iż z uwagi na potencjał PRS, jako instytucji skupiającej ekspertów z niemal wszystkich  dziedzin okrętownictwa i żeglugi, w 1967 roku Minister Żeglugi powołał przy Polskim Rejestrze Statków, Ośrodek ds. IMO i powierzył mu obowiązki związane z polskim członkostwem w tej Organizacji.

Merytoryczną działalność Ośrodek prowadzi poprzez Sekcje specjalistyczne, stanowiące odpowiedniki organów IMO. Zadaniem sekcji jest analizowanie spraw rozpatrywanych na sesjach Komitetów i Podkomitetów tej Organizacji oraz przygotowanie merytorycznego stanowiska strony polskiej i wniosków wynikających z podjętych przez IMO uchwał. Ośrodek publikuje również oficjalne tłumaczenia instrumentów prawnych IMO.

W dalszej części swojego wystąpienia wspomniał o zaangażowaniu Polski, która we współpracy z PRS, brała udział w tworzeniu standardów konstrukcji opartych na celu (Goal Based Standards – GBS) w odniesieniu do nowobudowanych masowców i zbiornikowców olejowych, wyzwaniach i szansach jakie niesie za sobą deklaracja o zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych z żeglugi o 50% do 2050 roku oraz nabierających tempa pracach nad regulacjami w zakresie autonomicznych jednostek pływających.

Podczas spotkania przedstawicieli naszej firmy z Sekretarzem Generalnym IMO, podkreślono rolę Ośrodka ds. IMO przy PRS w procesie budowania polskiej aktywności na forum tej Instytucji. Pan Kitack Lim wyraził uznanie dla pracy polskich specjalistów w tym zakresie.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z PRS, mogły ponadto odwiedzić stoisko naszej firmy, dostępne przez cały czas trwania Światowych Dni Morza.

Polski Rejestr Statków aktywnie uczestniczył w tym największym morskim święcie Narodów Zjednoczonych, z pełnym zaangażowaniem deklarując kontynuowanie współpracy z IMO przy tworzeniu lepszej żeglugi dla lepszej przyszłości.

 

Warto również nadmienić, że w tym roku wydarzeniem towarzyszącym ŚDM był Międzynarodowy Kongres Morski, który już po raz szósty odbył się w Szczecinie. Przedstawiciele Polskiego Rejestru Statków S.A. brali aktywny udział w tym wydarzeniu. Dyskusje prowadzono w trzech blokach tematycznych: Blok I – Żegluga, porty i stocznie, Blok II – edukacja i innowacje, Blok III – Rybołówstwo i ekologia.

Pierwszego dnia Kongresu w ramach bloku II odbyła się debata pt. „Nowoczesny recykling statków jako działania innowacyjne”, do której jako ekspert został zaproszony Pan Grzegorz Pettke. Przeprowadzona dyskusja dotyczyła możliwości przyjaznego środowisku złomowania statków w specjalnie przystosowanych do tego zakładach.

W trakcie ostatniego dnia Kongresu w ramach bloku III moderatorem był Pan Dariusz Rudziński. Dyskusje odbyły się na następujące tematy:

„Tykająca bomba ekologiczna - amunicja w Morzu Bałtyckim” oraz „Likwidacja skutków wyłowienia amunicji chemicznej zatopionej w Bałtyku - ocena ryzyka”. Powyższe zagadnienia zostały przybliżone uczestnikom Kongresu przez przedstawicieli Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

„Globalna strategia IMO ws. emisji gazów cieplarnianych ze statków - wyzwania, zagrożenia, możliwości” oraz „Port reception facilities - wymagania i wyzwania”. Wprowadzenie do dyskusji przygotowali przedstawiciele PRS - Dariusz Rudziński i Krzysztof Kołwzan. Uczestnikami debaty byli przedstawiciele centralnej i terenowej Administracji morskiej a także pracownicy Zarządów portów z Gdańska, Gdyni oraz Szczecina i Świnoujścia.