Z dniem 01.01.2020 r. wchodzą w życie nowe wymagania Międzynarodowej Organizacji Morskiej - stanowiące aktualnie największe wyzwanie ekologiczne dla statków eksploatowanych w żegludze międzynarodowej.
Zgodnie z wymaganiami Prawidła 14.1.3 Załącznika VI do Konwencji MARPOL od w/w daty na świecie będzie zakazane używanie na statkach paliw żeglugowych o zawartości siarki powyżej 0,5% masowo.

Światowe wymagania i globalne przejście na zasilanie silników okrętowych paliwami niskosiarkowymi będzie się wiązało z licznymi wyzwaniami technicznymi, z którymi będą musieli zmierzyć się armatorzy, załogi statków i producenci silników.
Jednocześnie wymagania będą miały wpływ na politykę inwestycyjną armatorów, którzy od 2020 roku będą musieli wybrać eksploatację silników i kotłów okrętowych na paliwach niskosiarkowych lub zastosowanie środków alternatywnych, którymi są okrętowe systemy obróbki spalin - skrubery lub też instalacja silników okrętowych typu dual fuel wykorzystujących jako zasilanie skroplony gaz ziemny LNG.

Znajomość problemów, które mogą wystąpić podczas pracy silników okrętowych i innych urządzeń spalających paliwa na statku z nowymi rodzajami paliw, jest istotna ze względy na bezpieczeństwo żeglugi i musi być propagowana wśród personelu technicznego obsługującego statki i specjalistów nadzoru, w tym inspektorów towarzystw klasyfikacyjnych.

W tematykę powyższych wymagań wpisuje się doskonale spotkanie promocyjne światowego producenta silników okrętowych, firmy MAN Energy Solutions, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 roku (w godz. 9-11) w Centrali PRS w Gdańsku.

 

Na spotkaniu zostaną przedstawione następujące prezentacje:

MAN Energy Solutions - new brand.                                                     

Andrzej Krupa, MAN Energy Solutions Poland Sp. z o.o.

New regulations, future fuels for 2-stroke propulsion plants.                 

Claus Vogel, MAN Energy Solutions SE

New trends and future of 4-stroke propulsion plants.                     

Rasmus Hedemark, MAN Energy Solutions SE

CRYO equipment as part of 4-stroke and 2-stroke package offer.        

Anders Lidqvist, MAN Energy Solutions Sverige AB