Ośrodek ds. IMO ma przyjemność poinformować o przygotowaniu i wydaniu nowej edycji Informatora o działalności IMO, stan prawny - luty 2018.

W publikacji tej mogą Państwo znaleźć, przede wszystkim, spis wszystkich konwencji i kodeksów IMO wraz z najnowszymi poprawkami. Dodatkowo znajdują się w niej informacje na temat działalności Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz Ośrodka ds. IMO.

Informator o działalności IMO można nabyć w cenie 14 zł, za pośrednictwem Działu Wydawnictw PRS (tel. 58 75 11 150, e-mail: wydawnictwa@prs.pl).

Serdecznie zachęcamy do zakupu tego i innych wydawnictw PRS S.A.