Obliczanie pojemności baterii akumulatorów serwisowych


Moc niezbędna do pokrycia
zapotrzebowania sieci, [W]

Czas, w którym przewiduje się
zasilanie sieci przez baterie [h]


Wymagana pojemność baterii [Ah]


Napięcie znamionowe:

Rodzaj akumulatora:

24 V

kwasowy wielkopowierzchniowy

12 V

kwasowy rozruchowy z płytami kratkowymi

 

zasadowy normalnooporowy

 

zasadowy o obniżonej oporności wewnętrznej


Temperatura elektrolitu:

25 °C, dla baterii ustawionych na statkach pływających w strefie tropikalnej,

15 °C, dla baterii na statkach o nieograniczonym rejonie żeglugi, instalowanych w pomieszczeniach, w których przewiduje się ogrzewanie,

5 °C, dla baterii na statkach o nieograniczonym rejonie żeglugi lub eksploatowanych w strefie umiarkowanej, a instalowanych w maszynowni lub innych pomieszczeniach wewnętrznych, ogrzewanych ciepłem pomieszczeń przyległych,

-15 °C, dla baterii na statkach o nieograniczonym rejonie żeglugi lub eksploatowanych w strefie umiarkowanej, a instalowanych w pomieszczeniach nieogrzewanych,

-25 °C, dla baterii instalowanych na otwartych pokładach statków innych niż pływające wyłącznie w strefie tropikalnej

współczynnik temperatury, a= , przyjęto:

współczynnik czasu wyładowania, b= , przyjęto:


Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-W-89509:1997 Statki taboru technicznego, baterie akumulatorów, dobór, zgodnie z następującym wzorem:

wzór, gdzie

P - moc niezbędna do pokrycia zapotrzebowania sieci, [W],

t - czas, w którym przewiduje się zasilanie sieci przez baterie, [h],

Un - znamionowe napięcie baterii, [V]

a - współczynnik temperatury (charakterystyki dostępne w normie) uwzględniający zmianę pojemności w zależności od założonej temperatury elektrolitu w czasie rozładowywania akumulatorów,

b - współczynnik czasu wyładowania (charakterystyki dostępne w normie) uwzględniający zmianę pojemności baterii w zależności od czasu jej rozładowania.

Świadectwo uznania typu posiadają akumulatory produkowane przez JENOX Akumulatory Sp. z o.o. (Chodzież), Wamtechnik Sp. z o.o. (Warszawa) oraz ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. (Piastów). Typoszereg uznanych akumulatorów został podany w katalogu.

Ekspertem w dziedzinie badań i oceny akumulatorów jest uznana przez PRS jednostka badawczo-rozwojowa CLAIO - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu.


 

Autor: Daniel Czarkowski