Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Newsletter

Subskrybuj newsletter PRS S.A. aby otrzymywać bieżące informacje

Usuń mój e-mail z listy subskrybentów

Zaproszenie do współpracy z Ośrodkiem ds. IMO

Międzynarodowa Konwencja z Nairobi, 2007 i zmiany do Protokołu z 1996r. do Konwencji LLMC, 1976

Międzynarodowe wymagania dla urządzeń radiowych - SZKOLENIE 6.05.2015 R.

Budowa i ocena stanu technicznego kontenera - SZKOLENIE

Aktualizacja Przepisów PRS

AktualnościARCHIWUM

Zaproszenie do współpracy z Ośrodkiem ds. Międzynarodowej Organizacji Morskiej 2015-04-13

Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organisation - IMO) jest wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmującą się sprawami morskimi, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa na morzu oraz zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska morskiego przez statki więcej»